Kreditorbogholderi

Håndtering af leverandørbilag

 

Betaling af kreditorer

Debitorbogholderi

Fakturering

 

Bogføring af indbetalinger

 

Rykker procedure

Lønadministration

Lønindberetning og lønkørsel via lønsystem

 

Personale administration

 

Refusioner

Øvrigt regnskab

Periode balance evt. sammenligning med budget

 

Budgettering

 

Likviditet

 

Indberetning til SKAT og andre myndigheder

 

Rapportering med nøgletal

 

Klargøring af regnskabsmateriale til revisor

 

Effektivisering af arbejdsgange

 

Diverse regnskabsanalyser

 

Kontakt til myndigheder, revisor og andre samarbejdspartnere

Finansbogholderi

Bogføring af likvide konti

 

Bogføring af løn bilag

 

Afstemning af konti

 

Anlægskartotek

 

Varelager

 

Igangværende arbejde

 

Periodiseringer

 

Momsregnskab

 

Lønsum

 

Værdipapirer

Økonomi- og lønsystemer

Workbook

 

E-conomic

 

C5

 

Navision

 

Danløn

 

Lessor

 

Bluegarden / Dataløn

 

Netbankløsninger